Reklamní sdělení


Chcete rychle a levně informovat o nových službách nebo produktech vaší firmy? Pak vám nabízíme plochu Reklamní sdělení. Ideální plocha pro uveřejnění např. tiskové zprávy - PR článku.

Kde se reklamní sdělení zobrazí?
Text bude zobrazen jako regulérní článek v sekci Plátek (www.fazole.cz/platek/; PR 3, Srank 80). Kromě toho vede na článek odkaz přímo z úvodní stránky fazole.cz (www.fazole.cz/platek/; PR 5, Srank 90) - sekce Reklamní sdělení.


Zobrazení na fazole.cz

Zobrazení na Plátku

Příklad samotného článku


Jak ma článek vypadat?
Ideální je velikost textu cca. A4 normostrany. Text může obsahovat 3 obrázky a až 5 odkazů na www stránky zadavatele. Text musí byt dodaný v HTML kódu (kde H1 je titulek článku; povolené tagy jsou STRONG, I, A, IMG). Článek po uplynutí předplacené doby zůstává trvale v databázi (pouze zmizí z úvodní stánky Plátku a home page) a vytváří tak dobrou službu pro SEO vašich stránek.

Fazole.cz si vyhrazují právo neuveřejnit články, které propagují pornografii, warez, výdělky na internetu, hubnutí anebo jsou v rozporu s dobrými mravy nebo zákony ČR. Doporučujeme před objednáním služby kontaktovat provozovatele fazole.cz a bezplatně konzultovat svoji představu propagace.

Jaká je cena?
Cena je 1.000 Kč / 30 dní (bez DPH). Objednávat je možné přes online formulář v členské sekci firemního účtu (vyplňte pole "Objednávám reklamu v ceně: xxxx Kč", kde xxxx je 1000 Kč x počet zobrazovaní po 30ti dnech) .