Pravidla pro účast uživatelů na www.fazole.cz

Podmínky registrace

- Zaregistrovat se pro sbírání fazolí mohou jen soukromé osoby s adresou v České nebo Slovenské republice.
- Všechny údaje v registraci musí být uvedeny pravdivě a správně. Nejsou-li, musí být účet zrušen a vyplněna nová přihláška. Za nasbírané fazole není poskytována žádná náhrada.

Správa účtu

- Každý uživatel může vlastnit jen jeden fazolový účet.
- Každý uživatel může využívat pouze svůj účet, který je registrován na jeho jméno a adresu. Uživatel nikdy nesmí sbírat fazole na účet někoho jiného a nesmí nechat druhou osobu sbírat na jeho účet.
- Je zakázáno používat více účtů napsané např. na rodinné příslušníky.
- Je přísně zakázáno používat jakékoliv roboty nebo speciální odkazy umožňující sbírání bez návštěvy stránky nebo jiným neregulérním způsobem. Fazole nesmí být sbírány ze stránek uložených na harddisku, v stabilně otevřených oknech prohlížečích, apod. (min. musí dojít k reloadu/refreshi před sebráním fazolí). Při porušení bude účet automaticky smazán bez náhrady nasbíraných fazolí.
- Používá-li více uživatelů sdílené připojení k Internetu (a tím pádem mají stejnou IP adresu), musí být časový rozdíl mezi sbíráním na nestejné účty 12 hodin.
- Používání více účtů jedním uživatelem bude důvodem ke zrušení všech členových účtů a vymazání jeho zůstatků na účtech bez náhrady. (Jde o aktivitu sbírání, ne o to na jaká jména jsou účty napsány)
- Fazole nejsou převoditelné z účtu na účet. Členové se nesmí pokoušet hledat způsoby převodů fazolí z účtu na účet.
- Pokud byla vaše e-mailová adresa zrušena a vy máte novou e-mailovou adresu, můžete si ji sami změnit. Odkaz najdete na výpisu z vašeho účtu po přihlášení do členské sekce. Pro změnu normální adresy je nutné kontaktovat administrátora na emailu admin@fazole.cz.
- Po zrušení členství ve fazole.cz fazole nemají žádnou peněžní hodnotu. Za žádných okolností nejde za fazole požadovat jakoukoliv jinou měnu nebo náhradu.
- Uživatel může fazole.cz kontaktovat způsoby uvedenými v sekci kontakt.

Odpovědnost uživatelů

- Uživatel musí respektovat všechny podmínky a pravidla obsažené v těchto "Pravidlech", také všechny instrukce pro sbírání a utrácení fazolí uvedené na jednotlivých www stránkách a kampaních.
- Každý uživatel je odpovědný za zneužití své e-mailové adresy a hesla. Veškeré instrukce, které fazole.cz obdrží od uživatele z jeho e-mailové adresy, budou považovány za platné.
- Uživatel se nebude zúčastňovat jakýchkoliv spekulačních aktivit ve vztahu ke sbírání a utrácení fazolí. Uživatel nese odpovědnost za jakékoliv spekulační aktivity, které mohou poškodit firmy zadávající fazolové kampaně a provozovatele Fazole.cz.
- Uživatel je povinen se chovat v rámci všeobecně přijímaných etických a morálních zvyklostí. Nečiní-li tak, je pověřená osoba Fazole.cz na základě svého úsudku oprávněna omezit / zablokovat / či zcela zrušit uživatelský účet a není povinna tuto skutečnost dále zdúvodňovat.
- Uživatel souhlasí s tím, že na server fazole.cz umístí pouze obsah, jehož je autorem a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím fazole.cz nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

Fazole.cz nemají odpovědnost

- Za jakékoliv znemožnění přístupu na internet nebo přístupu na www stránky, kde uživatel může vydělávat fazole.
- Za škody způsobené uživatelem, ale uživatel odpovídá za všechny škody jím způsobené.
- Za jednání, chování, neúspěch v jednání, produkty nebo služby, které nabízejí registrované www stránky, na jejichž serverech se dají fazole vydělávat nebo utrácet.
- Fazole.cz neodpovídají za ostatní www stránky účastnící se kampaní na fazole.cz.

Další ustanovení

- Uživatel uděluje provozovateli serveru fazole.cz výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování jím poskytnutých osobních údajů za účelem poskytování služeb dle těchto podmínek anebo za účelem interního využití, pro marketingové účely své vlastní anebo osob, které přímo nebo nepřímo ovládá či jinak patří s provozovatelem serveru fazole.cz do marketingového seskupení, a to na dobu neurčitou.
- Odvoláním souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů zaniká registrace uživatele na serveru fazole.cz. Uživatel má právo kdykoliv požádat o vymazání veškerých údajů z databáze a o zrušení své registrace na serveru fazole.cz prostřednictvím speciálního formuláře.
- Fazole.cz mohou uživateli zrušit účet, pokud na jeho účtu nedošlo během posledních 6 měsíců k žádnému pohybu.
- Fazole.cz mohou zrušit účet uživateli porušujícímu tyto „Pravidla“ bez předchozího upozornění. Za fazole na účtě nebude poskytnuta žádná náhrada.
- Fazole.cz jsou oprávněny tato pravidla měnit. Tyto změny jsou pro návštěvníky Fazole.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Nesouhlasí-li uživatel s těmito změnami, nesmí pokračovat ve využívání služeb Fazole.cz a je povinen prostřednictvím speciálního formuláře ukončit svou registraci.


Poslední aktualizace: 6. březen 2013