Tisková zpráva - 17. 01. 2001


Server FAZOLE.cz zavedl poukázky umožňující zisk fazolí "offline"
Internetová firma Eastbiz Net, Inc., provozující server FAZOLE.cz, který na internetu nabízí oblíbený věrnostní program k podpoře prodeje zboží a služeb, nabídla svým klientům možnost odměňovat své zákazníky formou tzv. fazolových poukázek. Tyto poukázky, v podstatě číselné kódy vytvořené v papírové, grafické či elektronické podobě , získá zákazník například při koupi zboží , účasti na promotion akci, po vyplnění dotazníku, nebo další akci zorganizované na podporu prodeje zboží nebo služeb.

Zákazník tak například pouhou účastí na předváděcí akci, nebo koupi nového zboží získá poukázku na odběr určitého množství fazolí, které pak může směnit za zboží skutečné.

Tato novinka přenáší výhody věrnostního programu, původně určeného výhradně pro společnosti podnikající na internetu, i mezi firmy, které ani nemusí mít vybudovaný vlastní internetový obchod. Pokud společnost zjistí při průzkumu trhu, že mezi jejími zákazníky je velké procento uživatelů internetové sítě, může jim nabídnout při některé marketingové akci fazolové poukázky na odběr populární internetové měny - fazolí. Náklady vložené do takovéto akce se vrátí především v zisku důležitých informací o zákaznících, které reklamní nabídku využili.

Z ekonomického pohledu mají fazolové poukázky ještě jednu důležitou schopnost - firmám umožňují platit pouze za skutečně získané zákazníky, tedy nikoli za všechny oslovené. Tato vlastnost umožňuje společnostem dosáhnout až stoprocentního využití investic, vložených do reklamních a marketingových akcí, ve kterých se rozhodne využít fazolových poukázek

Příklad využití
Firma White Rose, nabízející ve specializovaných kamenných obchodech vysoce kvalitní kosmetiku pro střední příjmovou skupinu zákaznic, míní nabídnout svým zákaznicím nový typ tělového balzámu po koupeli Dania. Ještě předtím však potřebuje zjistit výši poptávky i reakci zákaznic na tento produkt.

Marketingové oddělení firmy připraví reklamní kampaň, při které se každé zákaznici, která odebere zboží z řady koupelové kosmetiky firmy White Rose nabídne zdarma jednorázové balení balzámu Dania. Součástí balení je letáček s poukázkou na zisk 100 fazolí za vyplnění formuláře hodnotící nový firemní produkt a nabídka dalších 300 fazolí, pokud si zákaznice, kterou nový produkt zaujal, do dvou měsíců zakoupí jedno balení tohoto balzámu.

K tomuto kroku se marketingové oddělení rozhodlo poté, co průzkum trhu potvrdil, že mezi jejími zákaznicemi je velké množství mladých žen s vysokoškolským vzděláním, pro které je užívání internetu běžnou součástí profesní činnosti a mnoho z nich používá internet i v soukromém životě.

Výsledek této akce přinesl firmě White Rose zisk vysoce cenných informací o názorech zákaznic na nový produkt, dále prudce se zvyšující poptávku po novém balzámu již v prvním měsíci po zahájení prodeje. Nezanedbatelným výsledkem zaváděcí akce je též rychlé zavedení jména Dania do podvědomí zákaznic, což se projevilo v neklesající poptávce i po dalších dvou měsících od zavedení balzámu Dania do firemní sítě prodejen White Rose. Překvapivě se však zvedla v průběhu této zaváděcí akce i poptávka po veškeré koupelové kosmetice, protože k firmě přešlo díky nabídce fazolí mnoho zákaznic, které do té doby dávaly přednost kosmetice konkurenčních společností a o zaváděcí akci na balzám Dania se dozvěděly v diskusních skupinách na internetu.

Provozovatelem serveru FAZOLE.cz je společnost Eastbiz Net, Inc. Tato firma se sídlem v USA od spuštění této služby v červnu loňského roku překročila na konci roku 2000 díky popularitě svého produktu obrat 10 milionů fazolí, což představuje hodnotu jednoho milionu korun.

Kontakt:
info@fazole.cz