Tisková zpráva - 11. 04. 2001


Fazole.cz se ztrátou
Softwarová firma Eastbiz.Net, specializující se na vývoj a prodej programů pro věrnostní marketingové systémy , oznámila hospodářské výsledky své tuzemské dceřinné společnosti FAZOLE.CZ. Podle této zprávy přesáhly příjmy z reklamních kampaní částku 2 250 000 Kč, celkově však společnost uzavřela rok 2000 se ztrátou 1 177 088 Kč.

Podle Jana Vaňhary, prezidenta a CEO společnosti Eastbiz.Net se na celkových výsledcích firmy podepsaly masivní investice především do programového vybavení ve výší téměř 850 000 Kč a dále výdaje do reklamy a firemní infrastruktury.

“Uvedené investice byly z hlediska poptávky po službách severu FAZOLE.CZ nezbytné a to nejen vzhledem k chystané expanzi firmy v roce 2001”, upozorňuje Jan Vaňhara.

Přestože byl server FAZOLE.CZ spuštěn v červnu 2000, již v listopadu dosáhl obrat fazolí, které uživatelé v kampaních sesbírali, částky jednoho miliónu korun. Růst návštěvnosti, podle auditu společnosti Taylor Nelson Sofres, zařadil stránky serveru FAZOLE.CZ mezi dvacet nejvyhledávanějších webových adres v doméně CZ.

Silný růst
Také na počátku roku 2001 počet nově zaregistrovaných uživatelů a dále počet firem využívajících fazole pro své marketingové aktivity vykazuje silný růstový trend. “Podle našich poznatků až 40 procent nových klientů, zadávajících si u nás reklamní kampaně, se k tomuto kroku rozhodlo na základě ústního doporučení. Tato skutečnost signalizuje vysokou úroveň spokojenosti s našimi službami”, dodává šéf společnosti Eastbiz.Net.

V letošním roce se společnost Eastbiz.Net míní zaměřit jednak na prodej svého software v dalších zemích, především se však chce zachytit na americkém trhu, který považuje ve firemní strategii za prioritní.

Plánuje se expanze
Zkušenosti, které firma získala při provozování serveru FAZOLE.CZ, jako pilotního projektu věrnostních marketingových kampaní, budou zúročeny po založení joint ventures společností nejen v Evropě, ale i Asii a v USA. Eastbiz.Net se může při této expanzi opřít o své zkušenosti s obchodováním na světovém trhu, minimální provozní náklady a také svou schopnost nalézt mezery na trhu a využít je nejen ve svůj prospěch, ale i ve prospěch svých zákazníků.
“Hospodářské výsledky za uplynulý rok věrně odráží plánovanou firemní strategii v dalším období. Společnost má dostatek vlastních zdrojů pro případné další investice, nutné k expanzi firmy na světové trhy”, doplňuje Jan Vaňhara.

Společnost Eastbiz Net, Inc., se specializuje na vývoj softwarových řešení pro internetové věrnostní projekty. Její věrnostní program, který běží na serveru Fazole.cz, je otevřený všem firmám, kterým díky jeho popularitě pomáhá získat přístup k tisícům nových zákazníků a zároveň je schopen udržet zájem a přízeň zákazníků současných.

Kontakt:
info@fazole.cz