Tisková zpráva - 10. 8. 2000


FAZOLE.cz nabízí novou funkci pro hodnocení odezvy kampaně u uživatelů
Firmy zadávájící kampaně na serveru FAZOLE.cz nyní mají možnost získat odezvu na jejich WWW server a zadanou kampaň od již více než 6 tisíc aktivních členů. Jedná se o novou funkci, která umožňuje uživatelům zhodnotit, jak se jim líbí WWW stránky a kampaň inzerenta a podat návrhy, co by mělo být vylepšeno. Inzerenti takto získávají okamžitou přímou vazbu se svými uživateli, podle které mohou přesně reagovat na to, co uživatelé oceňují a co by se mělo vylepšit.
Již po několika hodinách po spuštění této nové služby zadali uživatelé okolo 50 hodnocení na různé kampaně. Většina z nich byla kladná, mnohá obsahovaly podnětné připomínky, ke kterým se zadavatelé reklam mohou vyjádřit.

Nejlépe hodnocené kampaně jsou nyní zobrazeny na stránkách FAZOLE.cz jako první v seznamu kampaní a získávají zde nejlepší umístění. Po prvním dnu provozu se mezi nejlépe hodnocenými objevily kampaně na prodej v aukci Offerto.cz, přidání inzerátu na server Motor-inzert.cz a kampaň za přečtení článku na serveru Car.cz. Zadavatelé kampaní jsou na každé hodnocení upozorněni také e-mailem.

O projektu FAZOLE.cz
FAZOLE.cz umožňují získávat bežným uživatelům fazole (jako internetové platidlo) za různé činnosti, které běžně na Internetu provádějí. Fazole lze například získat za návštěvy WWW stránek, registrace a využití různých služeb, za účast v průzkumech a anketách nebo za on-line nákupy. Za získané fazole uživatelé mohou nakoupit různé zboží, např. mobilní telefony, poukázky na zboží v obchodech nebo získat slevy a další výhody.
Fazole jsou významným motivačním faktorem pro uživatele a pro firmy tímto otevírají obrovskou škálu možností, jak je využít ve svůj prospěch. V kampaních na fazole.cz lze ovlivňovat mnoho faktorů, např. jak často budou fazole vypláceny (pouze jednorázově, jednou za měsíc, týden, den, hodinu nebo 10 minut), kolik fazolí bude rozdáno za určité činnosti (menší počet za návštěvu, větší za nákup nebo registraci) a také kolikrát může jeden uživatel nabídku využít. Lze takto třeba snadno dosáhnout, aby na server přišli pouze unikátní uživatelé nebo aby se každý den vraceli.

Kontakt:
info@fazole.cz