Tisková zpráva - 1. 10. 2000


Computer Press koupil jeden milión fazolí
Projekt serveru Fazole (www.fazole.cz) zaznamenal v uplynulých dnech další významný úspěch, když jeho povozovatel získal od nakladatelství Computer Press zakázku spočívající v zakoupení 1 milionu fazolí pro marketingové účely chystané tímto nakladatelstvím.

Server Fazole byl spuštěn letos v červnu a od samého počátku funguje jako otevřený věrnostní systém, do kterého je v současné době zapojeno na 12 tisíc aktivních uživatelů. Úspěch projektu spočívá v získávání virtuálních fazolí jako bonusu za aktivitu uživatelů internetu. Návštěvníci webové sítě jsou tak motivováni k přístupům na servery, registracím v diskusních fórech a k účasti v průzkumech, prováděných reklamními a marketingovými agenturami, působícími na české internetové síti.

Způsob zisku fazolí je dán podmínkami marketingové akce, kterou si zadavatelé těchto kampaní u provozovatele serveru Fazole objednají. Takto vynaložené náklady se firmám vrací především v zisku nových zákazníků a v mnoha případech i cenných zpětných vazbách obdržených od účastníků propagovaných online akcí. Nezanedbatelným efektem zadání reklamní kampaně prostřednictvím projektu Fazole bývá i prudký nárůst návštěvnosti webových stránek, které se tak dostávají na čelní příčky žebříčků, sledující návštěvnost serverů na českém internetu.

Pro uživatele webové sítě je účast na sběru fazolí atraktivní především v možnosti jejich směny za skutečné zboží a využití v systémech tzv. mikroplateb, kdy plní skutečnou funkci platidla.

Popularita věrnostního systému Fazole tak podle odborníků, specializující se na problematiku českého internetu, postupně přerostla v součást životního stylu internetové generace.

Kontakt:
info@fazole.cz