Fazolové kampaně


Fazolové kampaně dělíme do dvou skupin:

Sbírací kampaně

Sbírací kampaně lze využít především k:
  • registracím a vyzkoušení vašich služeb
  • účasti v anketách, soutěžích, průzkumech
  • motivaci k nákupům on-line i v kamenném obchodě
  • zvýšení návštěvnosti WWW stránek
  • motivaci uživatelů k opakovaným návštěvám
Každou sbírací kampaň lze nastavit tak, aby přesně splnila vaše cíle. Odměnu uživatům za splnění určité činnosti můžete poskytnout v různých časových intervalech podle toho jak často chcete, aby se uživatelé na vaše stránky vraceli (za 10 minut, hodinu, den, týden, měsíc nebo pouze jednorázově). Stejně tak počet fazolí, které budete za splnění činnosti rozdávat může být libovolný.

Jak získáte fazole do sbíracích kampaní?
Pro sbírací kampaně potřebujete fazole nejdříve nakoupit. To můžete udělat po registraci (která je zdarma) a přihlášení do členské sekce. Zde vyplníte online objednávku a nakoupíte fazole v poměru 1 fazole za 0,20,-Kč. Druhou možností je zadat prodejní kampaně ve kterých nabídnete uživatelům vaše zboží za fazole. Získané fazole potom využijete do sbíracích kampaní. V prodejních kampaních dostanete fazole ve zvýhodněném poměru 1 fazole = 0,10,-Kč. (Zvýhodněný poměr oproti nákupům za hotovost je z důvodu naší snahy podporovat prodejní kampaně se zajímavými nabídkami pro naše uživatele). V tomto případě nemusíte investovat žádnou hotovost a FAZOLE.cz si za využití systému neúčtuje žádné poplatky nebo provize.

Účinnost sbíracích kampaní
Kampaně na fazolích jsou extrémně účinné a výhodné. Za min. cenu 1000,-Kč můžete získat až 1000 nových unikátních uživatelů! Výsledky jsou snadno měřitelné, přesně uvidíte kolik uživatelů každý den vaši kampaň využilo. K dispozici je měsíční i hodinová statistika. Přečtěte si také více o výhodnosti fazolí v porovnání s bannerovou reklamou.


Obr. Příklad měsíční statistiky po dnech

Jak zadat sbírací kampaň
Na hlavní stránce FAZOLE.cz najdete po přihlášení se svým e-mailem a heslem odkazy na zadání kampaní. Pro zadání kampaně stačí vyplnit jednoduchý WWW formulář do kterého nadefinujete parametry a popis kampaně. Po uložení bude vygenerován krátký HTML kód, který po vložení do vašich stránek zobrazí ikonku podobnou této:
Příklad sbírací ikonky


HTML kód je potřeba umístit na takové místo, kde chcete, aby uživatelé získali odměnu. U kampaně za návštěvu stránek to bude na vaší hompage nebo jiné stránce, kam uživatele nasměrujete. U průzkumů, soutěží, registrací musí být ikonka umístěna na stránce kam se uživatel dostane jedině tehdy, když splní podmínky účasti. Tedy až po vyplnění formulářů, apod. V situaci, kdy není možné rozdávat fazole ihned a automaticky po splnění úkolu, např. při rozdávání fazolí za nákupy, kdy čekáte na obdržení platby, se ikonka nikam neumisťuje. Fazole po té převádíte ve vaší administraci manuálně. Chcete-li realizovat kampaň s manuálním převodem fazolí, tak nás prosím informujte (stejně tak musíte na tuto skutečnost upozornit uživatele jak v popisu kampaně tak na vašich WWW stránkých).

Pomoc a vysvětlivky k zadání sbíracích kampaní najdete v často kladených otázkách, příp. nás kontaktujte.

Prodejní kampaně

Nabídněte vaše zboží, služby nebo slevy tisícům uživatelům fazolí a získáte mnoho nových kupujících a objednávek. Uživatelé za fazole budou nakupovat vaše zboží, služby nebo různé kupóny na slevy. Fazolové prodejní kampaně lze využít i pro motivaci uživatelů k nákupům v kamenných obchodech. Stačí nabídnout kupóny, se kterými lze zaplatit na Internetu nebo v kamenném obchodě za vaše zboží nebo služby.

Budete-li využívat získané fazole pro další propagaci tak vzniká samofinancující se model, ve kterém, za využití systému fazolí pro vaši propagaci neplatíte žádné provize nebo poplatky. Můžete využívat systém fazolí naprosto bez použití hotovosti.

Jak zadat prodejní kampaně
Pro zadání nepotřebujete nakupovat žádné fazole. Stačí vyplnit registraci, která je zdarma a nabídnout vaše zboží nebo služby uživatelům. Vaše podmínky pro prodejní kampaně musí být pro uživatele doopravdy výhodné a za své fazole musí dostat odpovídající hodnotu. Jako pravidlo lze použít: za hodnotu 1,-Kč zboží nebo slevy požadovat 10 fazolí. Čím větší finanční hodnotu nabídnete za menší počet fazolí tím větší úspěšnost bude mít vaš kampaň.

A jak to celé provedete? Po přihlášení do firemní sekce (se svým e-mailem a heslem) zadáte „prodejní“ kampaň, ve které uvedete detaily vaší nabídky. Tzn. jakou výhodu nabízíte, co lze u vás nakoupit a za kolik fazolí. Ihned po zadání kampaně vložte vygenerovaný HTML kód do vašich WWW stránek. Tento kód zobrazí malou ikonku:

Example of a sales icon

Jakmile na ni uživatel klikne a vyplní své heslo a e-mail je objednávka potvrzena. O každé objednávce dostanete upozornění e-mailem a po přihlášení se do členské sekce uvidíte seznam objednávek i s kontakty na uživatele pro zaslání zboží.

U prodejní kampaně můžete nastavit množství zboží neomezeně nebo pouze pár kusů. Dále je možné využít jednu ikonku pro více položek. V zadání kampaně se potom nenastavuje cena za položku a uživatelé ji společně s poznámkou pro identifikaci objednávky vyplní při realizaci nákupu na vašich stránkách.

FAZOLE.cz také nabízí i možnost napojení na váš objednávkový systém tak, aby uživatel mohl automaticky platit fazolemi jako alternativní možnosti platby a systém sám rozeznal co má uživatel v nákupním košíku.

Pomoc a vysvětlivky k zadání prodejních kampaní najdete v často kladených otázkách, příp. nás kontaktujte.