Fazolové kupóny - využití


Pracujte s uživateli Internetu i mimo internet - v obchodech, klubech, restauracích, v jiných médiích!

Princip je jednoduchý - zisk fazolí motivuje uživatele k nákupu zboží, využití služeb, návštěvě konkrétního místa či k jiným činnostem. Svou odměnu ve formě fazolí si pak uživatel "vyzvedne" jednoduchým vyplněním kódu z kupónu na serveru Fazole.cz. Kupón může mít libovolnou formu - od e-mailové nebo SMS zprávy přes část obalu zboží, až po papírový kupón s podrobnými instrukcemi, logem a další grafikou. Fazolové kupóny jsou revoluční marketingový nástroj, který poprvé v historii dovoluje 100% využití investice - platíte pouze za skutečné zákazníky, ne za všechny oslovené (potenciální). Jako příjemný "vedlejší" efekt se jméno Vaší firmy a/nebo produktu objeví na stránkách, jejichž počet zobrazení se už dnes počítá na desetitisíce denně.

Pro názornost uvádíme několik případových studií využití fazolových kupónů:


Pozvánka na promotion

Firma Otua, a.s. vyrábí automobily. Právě byl dokončen vývoj nové typové řady a firmy by ráda předvedla potenciálním zákazníkům auto formou řady promotion akcí ve svých autosalonech.

Marketingové oddělení na základě dostupných informací předpokládá, že auto je zajímavé pro cílovou skupinu rodin s měsíčním příjmem nad 40 000 Kč a dále pro střední management firem jako služební vozidlo.

Jako jednoznačný sjednocující prvek pro všechny zákazníky v definované cílové skupině byl vyhodnocen Internet, respektive jeho používání pro soukromé i pracovní účely. Z tohoto hlediska bylo doporučeno marketingovým oddělením využití Internetových formě propagace jako významné části celé reklamní kampaně.

Pozvánka je rozeslána tradiční formou direct marketingu a navíc také nově formou e-mailu na osoby z vlastních databází Otua, a.s., na uživatele serveru Fazole.cz vybrané podle přesných kritérií a na další potenciální zákazníky z nakoupených databází. Jako motivační odměna pro návštěvu autosalonu v den promotion je zvolen kupón na 1000 fazolí.
Zákazník, který ji chce získat, musí navštívit v den promotion autosalon Otua, a.s. a ve spolupráci s prodejcem vyplnit marketingový dotazník. Kupón je také rozdáván novinářům, kteří se akce účastní. Na základě toho pak dostane od prodejce tištěný kupón, který je graficky zpracován v barvách Otua, a.s. a propaguje novou typovou řadu. Navíc obsahuje kód, na základě kterého získá zákazník 1000 fazolí na Internetu.
Všechny formy pozvánek obsahují odkaz na www stránky Otua, a.s., kde uživatelé najdou kompletní informace jak o vlastních akcích, tak samozřejmě o všech typech automobilů vyráběných Otua, a.s.

Při celkem 10 promotion akcích je rozdáno 2 950 kupónů zákazníkům a 50 kupónů novinářům. Celkem 60% kupónů je využito v době platnosti. Marketingové náklady na kupóny tedy činí 360 000 Kč + 40 000 Kč na výrobu tištěných kupónů, celkově tedy 400 000 Kč.

Na základě promotion akcí je:
 • Ihned závazně objednáno 20 nových vozů v celkové hodnotě 7 000 000 Kč
 • Nová typová řada prezentována ve významných médiích formou recenzí a článků
 • Získána databáze marketingových informací od návštěvníků promotion včetně jejich kontaktních údajů pro další oslovení
 • Dosaženo dalších výhod a benefitů jako např. zvýšení návštěvnosti www stránek, posílení znalosti Otua, a.s., významné nastavení znalosti nové typové řady, posílení goodwill firmy díky využívání moderních marketingových nástrojů, atd.
 • Díky úspěchu celé akce následně firma přijímá strategické rozhodnutí o posílení všech aktivit na Internetu včetně prodeje automobilů a dalších produktů a služeb tímto kanálemZvýšení prodeje v kamenné síti prodejen

Mobil, a.s. provozuje síť 25 prodejen s mobilní technikou. Na trhu panuje silná konkurence, proto Mobil, a.s. hledá způsob, jak přivést koupěchtivé zákazníky z řad teenagerů i managerů právě do svých prodejen. Předpokladem úspěchu je účinná a přitom zábavná forma oslovení. Samozřejmě při vynaložení efektivních nákladů.

Jako motivační prvek pro návštěvu prodejen zvolila firma fazole, respektive fazolové kupóny. Motivace je rozdělena do dvou stupňů - prvním je odměna ve výši 5 fazolí za návštěvu prodejny spojenou se zanecháním kontaktní e-mailové adresy (adresa je spojena s fazolovým účtem, což zajišťuje, že konkrétní člověk neuplatní odměnu za návštěvu opakovaně) a druhým je bonus ve výši 10 fazolí za každých celých 100 Kč, které zákazník utratí v prodejně (například zákazník, který nakoupí v prodejně zboží za 564 Kč, dostane dva kupóny v celkové hodnotě 55 fazolí). Pro tento účel jsou vytištěny fazolové kupóny v různých hodnotách a také různém grafickém zpracování.

Celá kampaň je prezentována v rámci všech ostatních propagačních aktivit firmy. Podrobné informace o celé akci jsou zařazeny na www stránky Mobil, a.s. Jako podpůrný prvek je realizována e-mailová reklama na uživatele serveru Fazole.cz a bannerová reklama na stejném serveru. Důležitou součástí je také zobrazení nabídky v seznamu možností uplatnění fazolí pro uživatele Fazole.cz (denně řádově desetitisíce zobrazení).

Za první měsíc trvání kampaně jsou zvýšeny tržby v celé síti o 30%. Za návštěvy je rozdáno 6 000 kupónů (á 5 fazolí), za prodej zboží pak celkem 800 000 fazolí (odpovídá tržbě cca 10 000 000 Kč). V době platnosti je zákazníky uplatněno 50% kupónů, tzn. celkem 415 000 fazolí, což představuje náklady ve výši 83 000 Kč. Celkové náklady včetně tisku kupónů a propagace přes server Fazole.cz nepřesahují 100 000 Kč (tzn. pouhé 1% z realizované tržby!!!)

Souhrn získaných výhod:
 • Zvýšení tržby o 30%, na 10 mio. Kč
 • Databáze kontaktů na 6 000 zákazníků pro další oslovení
 • Posílení vztahu zákazníků k prodejní síti
 • Účinná propagace jména firmy přímo u zákazníků a na Internetu
 • Dosaženo dalších výhod a benefitů jako např. zvýšení návštěvnosti www stránek, posílení znalosti Mobil, a.s., posílení goodwill firmy díky využívání moderních marketingových nástrojů, atd.Zvýšení tržby restaurace

Restaurace Zerte(m) je kromě dobré a kvalitní kuchyně známá svým zázemím vhodným pro pořádání společenských akcí (zábavy, plesy, …). Její známost však nepřekračuje nejbližší okolí, a proto je kapacita volných míst většinou využita do 50%.
Majitel restaurace má zájem zvýšit návštěvnost a také naučit lidi chodit do restaurace na společenské akce.

Vzhledem k omezeným prostředkům na propagaci se majitel rozhodl využít moderní a v této oblasti netradiční nástroj - fazole. Pro realizaci je vybrána kombinace propagace na serveru Fazole.cz - informace o kampani jsou samozřejmě součástí seznamu kampaní, za které uživatelé mohou získat fazole, akce je podpořena textovou reklamou a také je realizováno oslovení uživatelů, vybraných dle regionální příslušnosti) mailingem.

Uživatelé jsou motivováni nabídkou zisku fazolového kupónu ve výši 100 fazolí za každou návštěvu restaurace spojenou s útratou nad 100 Kč. Jídelníček, nápojový lístek a další informace naleznou uživatelé na samostatných www stránkách, na které je zavede odkaz z Fazole.cz.
Zároveň je nabídnuta možnost zaplatit 50% vstupenky na společenské akce formou fazolí.

Díky správnému zacílení a kombinaci více forem oslovení je výsledek více, než dobrý. Návštěvnost na akcích stoupla o 30% a stále roste. Je to způsobeno i tím, že se na chatu Fazole.cz objevila sekce zabývající se právě jen akcemi restaurace Zerte(m) a majitel restaurace tuto sekci sponzoruje. Měsíční tržby vzrostly dokonce o plných 100%. I vzhledem k využití nabídky slevy na vstupenky ze strany uživatelů byly celkové náklady na nákup fazolí a ostatní reklamu prakticky zanedbatelné.

Souhrn získaných výhod:
 • Zvýšení tržby o 100%
 • Zvýšení návštěvnosti na společenských akcích o 30%
 • Posílení vztahu návštěvníků k restauraci a zároveň "bezplatná" reklama díky jejich aktivitě na Internetu i mimo něj
 • Účinná propagace jména restaurace přímo u návštěvníků a na Internetu
 • Další výhody a benefity jako např. zvýšení návštěvnosti www stránek, posílení znalosti Zerte(m), posílení goodwill restaurace díky využívání moderních marketingových nástrojů, atd.Podpora prodeje rostlinného másla

Firma Máslo, s.r.o. je producetem rostlinného másla s obchodním názvem Zelené máslo. Cenově je Zelené máslo v horní třetině žebříčku mezi ostatními konkurenty na trhu. Na druhou stranu nabízí spotřebitelům jemnější chuť, více vitamínů a další vlastnosti, které ho nad konkurenční produkty povyšují. Z hlediska cílové skupiny je Zelené máslo určeno spotřebitelům, kteří jsou ochotni vynaložit více prostředků za kvalitní produkt.

V posledním období však prodej Zeleného másla stagnuje, i přes mírně se zvyšující náklady na propagaci. Tradičními médii a nástroji se nedaří oslovit významnou skupinu potenciálních uživatelů z řad středního a vyššího managementu firem. Marketingové oddělení Máslo, s.r.o. proto hledá nové přístupy a způsob, jak oslovit právě tyto lidi. Jako výrazný rys uživatelské skupiny je vyhodnocen kladný vztah k Internetu a jeho využívání jak pro pracovní, tak pro osobní účely.

Marketingové oddělení ve spolupráci s reklamní agenturou připravuje novou kampaň, jejíž páteří zůstává klasická propagace, doplněná však o možnost získání bonusu ve formě 50 fazolí za každé koupené Zelené máslo. Tato možnost je časově omezena. Rozpočet na klasické formy reklamy je snížen o 1/3. Informace o možnosti zisku fazolí jako bonusu ke každému balení je obsaženo ve všech reklamních sděleních, hned vedle prezentace základních výhod Zeleného másla oproti konkurenci. Technicky je fazolová odměna realizována jednoznačným kódem, natištěným na dně každé krabičky Zeleného másla. Kompletní informace o kampani a fazolovém bonusu, včetně podrobného návodu pro spotřebitele jsou součástí www stránek firmy Máslo, s.r.o. kampaň je doplněna propagací na Internetu ve formě bannerů, textové reklamy a dvou vln propagačních e-mailů zaměřených na část stávajících uživatelů serveru Fazole.cz, kteří jsou zajímavou cílovou skupinou pro Zelené máslo. Tato doplňující část má objem 30 000 Kč.

Výsledek je pro Máslo, s.r.o. šokující:
Za sledované období (krátkodobý horizont) se prodej Zeleného másla zvýšil o 20%, což představuje 100 000 krabiček Zeleného másla. Nabídku bonusu ve formě fazolového kupónu využilo 45 000, především nových, spotřebitelů. Dohromady bylo rozdáno 250 000 fazolí, což představuje 50 000 Kč.

Za svých 80 000 Kč marketingových nákladů získalo Máslo, s.r.o. tyto benefity:
 • Zvýšení tržeb u Zeleného másla o 20%
 • Snížení marketingových nákladů
 • Nové zákazníky s tím, že o 45 000 spotřebitelů Zeleného másla má nyní firma další marketingové informace, včetně e-mailové adresy pro následující komunikaci
 • Rapidní nárůst návštěvnosti vlastních www stránek
 • Zvýšení povědomí o značce Zeleného másla mezi uživateli Internetu, tzn. u potenciálně velmi zajímavé skupiny
 • Další přínosy jako například zlepšení goodwill firmy díky používání moderních propagačních nástrojů a forem

Na základě těchto výsledků firma Máslo, s.r.o. přijala strategické rozhodnutí o postupném zvyšování podílu marketingových nástrojů via Internet oproti klasickým přístupům v souladu s rostoucí uživatelskou skupinou Internetu v celkové populaci.