Meg Meg42 Další informace o mě Nástěnka Napsat zprávu Hodnotit uživatele Přidat mezi přátele Přidat do adresáře

čaukýýýýýýýýýýýýý

Meg

Zapni si Bedny!!!!!!!!;) tančím Hip hop jezním na snowboardu

Poslední aktualizace:5.1. 2005

Tady je dotazník:

Výška:148h

Váha: 33,5

Délka vlasů: cca 45 cm

Barva očí: hnědá,zelená,trochu modrá ,někdy se ty očka mění!=)

Nejlepší barva: růžová

Jo a je mi 11 let

Ještě něco: tančím Hip Hop v Přerovské taneční skupině Duck Beat Přerováci doufám znají!!! ráda posluchám Sarah Connor umím její písničky skoro nazpaměť a hodně jiných dobrých zpěváků a mám ráda styl Sarah ! můj e-mailﻰﻲﻱﻯﻴﻵﷲﷲﺀﺁﺃﺂﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺯﺱﺲﺵﺴﺷﻸﻹﻺﻻﻼﻱﻰﻲﻴﻶﻵ


Moje článkyPřátelé