sedllenka sedllenka30PL Další informace o mě Nástěnka Napsat zprávu Hodnotit uživatele Přidat mezi přátele Přidat do adresáře

sedllenka

Nevím co bych o sobě mohla napsat,myslím si,že každý sám za sebe by mi měl poznat a určit co si bude o mě myslet.


Magie
Co vlastně magie je?-Když v dnešní době řeknete,že se zajímáte o magii,většina lidí zareaguje pobaveným úsměvem nebo opovrhujícím pohledem.Lidská povaha je ovšem taková,že by vás právě tito lidé mohli žádat o pomoc(zaklínadlo) k jejich prospěchu.Je to ale hlavně spojení vaší mysli s předměty které budete používat.Magie se používala už ve starověkém Egiptě či Řecku,jako pomoc při nemoci,neúrodě atd. Jsou dva druhy magie.Černá a bílá


Woodoo
Woodoo, styl šamanské víry a magie, který do západních očí dorazil jen v okleštěném pohledu "píchání do loutek, které opravdu funguje na oběť" se v Evropské tradici vlastně nikdy nepoužíval, pomineme-li přejaté výstřelky koncem renesance a po ní v rádoby magických kruzích snad až dodnes, ale je známo mnoho lokálních obdob této magie, používaných v pozitivní formě v lidovém léčitelství


Tarot
O tarotových kartách se traduje, že pocházejí ze starověkého Egypta. Pravda je však taková, že jsou asi starší než lidstvo samo. Jsou totiž napsané univerzální řečí symbolů, které jsou odrazem práce nervové soustavy. Kdo by neznal principy síly, lásky, věrnosti? Kdo nikdy neochutnal hořkost zrady a sladkost pomsty? Podle toho, jak na všechny životní vztahy a na jejich symboly člověk reaguje, se dá poznat jaká byla, je a bude jeho životní cesta. Tarot se rozděluje na dvě části, na takzvanou Velkou a Malou arkánu. Velkou arkánu, neboli trumfy, tvoří 22 hlavních symbolů. Legenda o nich praví, že je v nich ukryta cesta k osvícení. Stačí je určitou dobu studovat a přemýšlet o nich.Malá arkána je 56 dalších symbolů


Numerologie
Numerologie je věda, která má mnoho společného s astrologií, proto se mohou navzájem velmi dobře doplňovat. V některých případech, kdy přesně neznáte svou hodinu narození a chcete si nechat zhotovit astrologem horoskop, není na škodu, nechat si udělat pro upřesnění numerologický rozbor, který nám stejně jako horoskop může říci, jaké jsou naše schopnosti, dovednosti, povahové rysy, jakým jsme obdařeni talentem, čemu bychom se měli do budoucna věnovat, jaké vlastnosti bychom měli rozvíjet, apod. To samozřejmě není zdaleka vše, co nám numerologie umožňuje odkrývat. Já se vám teď pokusím objasnit, na základě jakých podkladů vlastně numerologie funguje, a jak si o sobe sami nejlépe zjistíte vše, co vás zajímá. Numerologie se zabývá rozborem hned několika skutečností najednou. Jednak se rozebírá datum narození, ze kterého se dozvíme své číslo osudu a číslo psychiky (to jsou dva aspekty, které nás provázejí již od narození a které o naší osobnosti vypovídají specifické vlastnosti), dále si můžeme podle data narození sestavit tzv. Numerologickou mřížku, která nám odhalí spoustu dalších, pro náš život důležitých informací, jež si sami možná ani neuvědomujeme, a důsledkem toho bývá, že nás ostatní lidé špatně chápou, nejsou schopni porozumět našemu jednání, nevyužíváme naplno své schopnosti, prožíváme pocit prázdnoty a pocit neustálého hledání sebe sama, a samozřejmě mnohé další. Pomocí právě numerologických rozborů budete pak schopni si lépe uvědomovat své vlastnosti a schopnosti a případné problémy také lépe odbourávat. Takže numerologie jako věda má také velice blízko k oblasti psychologie, a v žádném případě není bezúčelová. To samé platí pro numerologický rozbor jména, což je další součástí numerologického rozboru jako celku, neboť naše jméno není zanedbatelný prvek a v numerologii je nepostradatelný. Mým názorem je, že numerologický rozbor není nikdy kompletní, pokud se do něj nezahrne i rozbor jména, který nám v mnohém případě potvrdí informace, které nám poskytne i numerologická mřížka, ale v mnohém případě nám některé věci také vyloučí díky své silnější hodnotě. Z vašeho jména se dá tedy zase pomocí numerologických výpočtů zjistit číslo jména, které je pro vaši osobu vlastní. U mužů i žen jsou výpočty čísel jména rozdílné. Zatímco muž má většinou své rodné jméno a příjmení po celý život, ženě se po svatbě mění a to také bývá důsledkem mnoha vnitřních změn, které se pak navenek projevují změnami chování. Takže ne svatbou, ale změnou jména se člověk stává jinou osobností. A právě tato změna je z numerologického hlediska dost podstatná a mnohdy velmi výrazná. Ve většině případů se u vdaných žen číslo jména po svatbě změní. Existuje jen málo případů, kdy toto číslo i po svatbě zůstává stejné. Se změnou čísla jména se tedy také mění vlastnosti a schopnosti dané osoby a to samozřejmě buďto v její prospěch, nebo naopak. Z numerologického rozboru jména zjistíme nejen číslo jména, ale můžeme si vytvořit také diagram jména, který bude pro naši osobu vlastní a který nám stejně tak jako numerologická mřížka, pomůže odhalit spoustu vlastností a schopností, o nichž víme, ale také spoustu věcí, o kterých jsme nevěděli, nebo jsme si je neuvědomovali.

"loop="-1">


sedllenka@seznam.cz


Přátelé