BAD69 BAD69532 Další informace o mě Nástěnka Napsat zprávu Hodnotit uživatele Přidat mezi přátele Přidat do adresáře

! ! ! JSEM ZÁVISLÝ NA KYSLÍKU A ROCKOVÉ MUZICE ! ! !

BAD69

C E S T A S P R A V E D L I V E H O Z E V S E CH S T R A N L E M O V A N A J E S T N E S P R A V E D L N O S T I ,S O B E C T V I M A T Y R A N I I L I D S K E Z L O B Y .P O Z E H N A N B U D T E N ,K D O V E J M E N U L A S K Y A D O B R E V U L E V Y V E D E S L A B E Z U D O L I T E M N O T Y . N E B T E N J E S T S K U T E C N Y M P A S T Y R E M A S P A S I T E L E M Z B L O U D I L Y CH D E T I . A J A S R A Z I M K Z E M I M O C N Y M T R E S T E M A D I V O K Y M H N E V E M V S E CH N Y ,K D O S E P O K U S I O T R A V I T A Z N I C I T M E B R A T R Y . A K D Y Z U V A L I M S V O U M S T U N A T E B E , S E Z N A S, Z E J M E N O M E J E B U H !!!


Moje fotogalerie
BAD69
BAD69
Moje fóraOblíbená fóraOblíbené odkazyPřátelé