laishagoldner laishagoldner1 Dal informace o m Nstnka Napsat zprvu Hodnotit uivatele Pidat mezi ptele Pidat do adrese

laishagoldner

Cơ cấu quyền lực của những tổ chức sn sc sức khỏe

Sự khc biệt phổ thng nhất của cc tổ chức coi ng sức khỏe so với những cng ty khc là trong ngành trng nom sức khỏe, cc nhà iều hành trưởng và cc người ấy ko ưa ra toàn bộ những quyết ịnh ảnh hưởng tới bệnh nhn (khch hàng), nhưng những thầy thuốc thì khiến cho. Với 1 ộng lực ộc nhất trong cc doanh nghiệp chm sc sức khỏe trong mối quan hệ giữa cc nhà lãnh ạo bun bn và hành chnh và cc dịch vụ nhà cung cấp y tế.

trả tiền dịch vụ

Ung thư cổ tử cung

ko giống như hồ hết những cng ty trong cc ơn vị quản l cng nghiệp khc, những ơn vị sn sc sức khỏe khng ược thanh ton cho tới khi nhà cung cấp ã ược cung cấp bởi vì, cũng như cc ngành khc, nhà sản xuất thu nhận của người tiêu dùng khng hề là người hoàn toàn chịu bổn phận trả tiền cho họ.

cc cng ty chm sc sức khỏe nhận ược phần nhiều những khoản bồi thường của họ ưng chuẩn người thanh ton bên thứ ba (cng ty bảo hiểm, Medicare), sở hữu thể mất tới một thng hoặc lu hơn ể xử l.

>>> Xem thêm thng tin chi tiết tại: ung thư c n ược sữa chua khng

người dùng rt cục

ko giống như a dạng ngành nghề, chả hạn như bn bun, nơi hàng ha ược tiếp thị trực tiếp cho người dùng tiềm nng, ng ảo những nỗ lực tiếp thị của những cng ty sn sc sức khỏe khng nhắm chỉ tiêu tới cc bạn cuối (bệnh nhn, khch hàng).

những cng ty chm sc sức khỏe, ặc thù là cc tổ chức cung cấp nhà cung cấp sn sc chuyên khoa, dựa vào sự giới thiệu của những thầy thuốc khc (bc sĩ trng nom chnh) ể vun ắp hạ tầng bệnh nhn của họ. Do vậy, những thực hành chuyên mn sẽ hội tụ phấn ấu tiếp thị của họ vào việc xy dựng mối quan hệ mang cc nhà cung cấp khc.

Người bn tùy

Trong rất nhiều cc ơn vị quản l, cc cc bạn tiềm nng khng thể tìm ược nhà cung cấp hoặc sản phẩm sở hữu thể bị khước từ nhà cung cấp.

khng những thế, trong ngành y tế, những ơn vị (ặc biệt là cc doanh nghiệp phi lợi nhuận) mang bổn phận tiếp thu bệnh nhn bất nhắc khả nng chi trả của họ. Trong phòng cấp cứu, bệnh nhn ược trng nom cấp cứu PHẢI ược trng thấy t ra cho ến lc họ ổn ịnh. Thực hiện thầy thuốc sở hữu thể bắt buộc trả tiền trước khi khm, ngoài ra, thực hành phải xem xt cc mối ể về ạo ức và nghĩa vụ trước lc họ quyết ịnh khước từ 1 bệnh nhn sở hữu triệu chứng vì họ khng mang ủ phương tiện ể trả tiền.

dịch vụ sở hữu lợi nhuận

Trong toàn bộ cc ơn vị quản l, hoạt ộng bun bn khi qut sẽ khng sản xuất những nhà sản xuất ko sinh lời.

cc ơn vị chm sc sức khỏe, giống như bất kỳ doanh nghiệp nào khc, phải thu ược hưởng nhuận ể giữ cho cnh cửa của mình rộng mở. Tuy nhiên, khng giống như cc cấp cng nghiệp khc, cc ơn vị chm nom sức khỏe thường sản xuất những dịch vụ khng mang ến lợi nhuận. Như trong cc tình huống ược giải thch ở trên liên quan ến phòng cấp cứu, những tổ chức sn sc sức khỏe c cc cn ề cập về ạo ức và php l ể khng ảnh hưởng tới những doanh nghiệp trong cc ngành khc.

cc dịch vụ sn sc sức khỏe ược sản xuất trong qu trình trng nom bệnh nhn. V như một dịch vụ là cấp thiết ể nng cao cng oạn trng nom của bệnh nhn, thì nhà cung cấp vẫn nên ược sản xuất ngay cả khi n ko em lại lợi nhuận.

>>> Tham khảo thêm thng tin tại: ung thư phổi c n ược trứng gà khng

V dụ:

Phc ồ ha trị của bệnh nhn sở hữu thể bao gồm 1 mẫu thuốc ko em ến lợi nhuận ể cung cấp, nhưng cấp thiết ể hoàn thành phc ồ.

Cung và cầu

Quy luật cung và cầu tiêu biểu thường ko p dụng trong ngành coi ng sức khỏe, vì cung nng cao khng khng khng dẫn tới ưu ãi và nng cao cầu khng nhất thiết dẫn ến tng gi.

mặc dầu cc tổ chức coi ng sức khỏe ặt gi cho cc nhà cung cấp mà họ cung cấp, việc hoàn trả của họ thường ược quy ịnh bởi những giao kèo coi sc ược quản l của họ và một ơn vị sẽ ược hoàn trả 1 khoản ph ấn ịnh bất ề cập gi thành họ ã tnh là bao nhiêu. Gi nhà sản xuất cốt yếu ứng dụng cho bệnh nhn tự trả tiền.

Nhu cầu về cc nhà cung cấp coi sc sức khỏe thường ko do người dùng quyết ịnh, vì họ ko chọn cc dịch vụ nào cần phải c ể tiếp diễn sn sc. Cc quyết ịnh như vậy ược thực hiện bởi những thầy thuốc.

mặc dầu nhu cầu trong bất kỳ lĩnh vực nào là chẳng thể on trước, nhưng trong ngành nghề trng nom sức khỏe còn phổ biến hơn ng kể khi người dùng ko tuyển lựa thời iểm họ cần dịch vụ và nhu cầu ược thực hành 1 phương php bất ngờ.

>>> Click ngay: https://iims-vnm.com/tin-tuc/tam-soat-ung-thu-dai-truc-trang.html