Ronin Kananita :c) - Další informace

Zaregistrovaný:21.07.2000 Naposledy přihlášený:26.03.2020 14:04:14
Měřítko popularity:556Počítadlo:6159
Věrný fazolář0 %Příspěvků:12 397
Stav:Svobodná/ý
O mé práci:Hledá Ježíš ovce ztracené
Moje povaha:Jsem introvert sloužící v extrovertním světě. Hallelujah!
Moje zájmy:אל שדי
Poslouchám:Našeho Pána, Ježíše Krista
Čtu:bibli
Rád(a) sleduji:www.tv7.cz
Sport:Mat. 28:19-20 Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.
ICQ:ICQ 138325286Skype:FoxW1188